Pojištění plavidel a lodí

Bezpečná plavba po všech vodních hladinách s pojištěním od SMARTEO, a.s.

Najdeme vždy řešení pro každou situaci. Sjednejte si online pojištění Vaší lodě během několika minut z pohodlí domova. Pro naše klienty garantujeme slevu ve výši 15%. S pojištěním od nás můžete vyrazit na vodní hladiny během několika minut – „modrou kartu“ obdržíte bezprostředně po zaplacení pojistného. Nabízíme jak povinné ručení tak kompletní havarijní pojištění.

Vyzkoušejte nezávazné porovnání pojištění. Finální cena se může lišit podle, typu plavidla a roku výroby. Čím má plavidlo vyšší pojistnou hodnotu tak je pojištění výhodnější. Přesnou nabídku Vám zpracujeme obratem a zašleme na Váš email k porovnání.

Kalkulace pojištění

Boat

Využití plavidla

 Výrobní značka plavidla 

Počet motorů na plavidle

x HP

Výkon motoru / motorů v HP

Aktuální hodnota plavidla včetně motoru a vybavení. Minimální hodnota pro havarijní pojištění je 10.000 EUR - 270.000 CZK

Závody a soutěže

Zvolte pokud budete s plachetnicí závodit

Územní platnost pro Vaše pojištění

Zvolte pokud budete plavidlo využívat v Chorvatských vodách 


Zvolte pokud budete plavidlo využívat v Italských vodách

   

Pojištění plavidel

Pojištění plavidel není tak rozšířený typ pojištění a na českém pojistném trhu jej zatím nabízí pouze Allianz pojišťovna, rakouská pojišťovna HDI Versicherung a pojišťovna Panteus. V rámci pojištění plavidel nelze pojistit vodní skútry, hausbóty a plavidla, která nemají vrtulový pohon. Taková plavidla musí být pojištěna v rámci jiných pojistných produktů.

Stále více lidí si neumí představit svůj volný čas bez plavby po nejrůznějších vodních plochách jako jsou řeky, jezera nebo moře a proto si pořizují různá plavidla, která jim umožní si tuto zálibu splnit. Plavidla, jako například čluny a plachetnice, jsou dopravními prostředky, které jsou určeny k provozu na těchto vodních plochách. Plavidlo, stejně tak jako letadlo, představuje velmi hodnotný majetek a nejenom pořízení, ale i údržba a opravy představují pro svého majitele nemalá finanční vydání. Plavidla jsou vystavena celé řadě nebezpečí a proto všem majitelům plavidel doporučujeme, aby neponechávali nic náhodě a svá plavidla řádně pojistili a předešli tak možným mimořádným finančním vydáním.

Základní pojištění plavidel kryje rizika vzniku škod na plavidle způsobené odcizením, poškozením nebo v nejhorším případě zničením plavidla. Ostatní rizika vzniku škod lze pojistit prostřednictvím doplňkových připojištění, která rozšiřují pojistné parametry základní pojistné smlouvy o pojištění plavidel. Mezi doplňková připojištění, kterou mají majitele plavidel možnost uzavřít ke své základní pojistné smlouvě, patří například pojištění odpovědnosti plavidla za škodu, která vznikne cestujícím při havárii, dále pojištění proti poškození či zničení plavidla při transportu na souši, poškození nebo zničení plavidla při spouštění na vodní plochu apod. Nedílnou součástí možného doplňkového připojištění je pojištění přepravního vozíku, který je určen k přepravě plavidla na souši. V tomto případě sjednané doplňkové pojištění kryje škody na přepravním vozíku v důsledku havárie nebo odcizení.

Výše ročního pojistného je ovlivněna mnoha faktory dané pojistné smlouvy o pojištění plavidla mezi něž patří například konkrétní druh plavidla, jeho stáří, typu, zabezpečení, rozsah pojištěných rizik vzniku škod apod. Stejně jako u jiných druhů pojištění, i u pojištění plavidel platí určitá pravidla a předmět pojištění musí splňovat určité parametry, které jsou závazné v případě platné pojistné smlouvy. Například plavidla určena k rekreačním účelům mohou mít maximální délku 12 metrů a výkonnost motoru je omezena maximálním výkonem 200 kW. V případě pojistné události, tedy vzniku škody na plavidle, je pojištěnému majiteli plavidla vyplacena finanční částka, která je určena k opravě poškozeného plavidla a k odstranění škod.